Usługi

Poradnictwo psychologiczne

To rodzaj pomocy opartej na dialogu oferowany osobom zdrowym psychiczne, które chwilowo nie radzą sobie z bieżącymi trudnościami. Pomoc psychologiczna dotyczy najczęściej obszarów związanych z kwestiami emocjonalnymi, społecznymi, zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, rozwojowymi i organizacyjnymi. Pomoc psychologiczna może być udzielana doraźnie. Spotkanie trwa 45 minut.

Psychoterapia indywidualna

To metoda leczenia, która składa się z zespołu oddziaływań psychospołecznych mających na celu usunięcie zaburzeń zdrowotnych poprzez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. Odbywa się formie regularnych spotkań pacjenta z psychoterapeutą. W odróżnieniu od poradnictwa psychologicznego spotkania z terapeutą powinny odbywać się systematycznie, przeważnie raz w tygodniu. Sesja trwa 45 minut.

Psychoterapia grupowa

To metoda opierająca się o stosowanie technik terapeutycznych wobec grupy. Obejmuje ona szeroki zakres pomocy osobom doświadczającym trudności z relacjach interpersonalnych (w środowisku pracy, rodzinie, związku). Grupa jest prowadzona przez dwoje terapeutów. Spotkania odbywają się w niewielkich grupach (od 4 do 8 osób) raz w tygodniu w stałych terminach. Sesja trwa 120 minut. Przyjęcie do grupy jest poprzedzone niskopłatnymi konsultacjami.

Diagnoza osobowości przy użyciu testu MMPI-2 

Test MMPI-2 to narzędzie wykorzystywane między innymi w diagnozie klinicznej w celu określenia struktury oraz zaburzeń osobowości. Diagnoza kliniczna pomaga w optymalizacji leczenia psychoterapeutycznego oraz psychiatrycznego.

KONTAKT

ZADZWOŃ 505 923 193 LUB NAPISZ kontakt@piotrchabros.pl
ul. Narutowicza 43/5, 20-016 LublinCookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ